INFINITIF

Vanoverbeek Jelena, David Dean, ENGLISH SHOP FRONTS FROM CONTEMPORARY SOURCE BOOKS, 1970 London: Alec Tiranti, 2018 Ghent: self-published


In dit werk wordt de gevelarchitectuur van oude winkels een vormschema voor historische slang taal. De raampartijen van 22 gekozen technische tekeningen uit het bronboek ENGLISH SHOP FRONTS (Dean D., 1970) worden gevuld met fragmenten, woorden en uitdrukkingen uit A Dictionary of Historical Slang (Partridge E., 1972). In deze nieuwe ontwerpen valt de technische tekening telkens weg, waardoor er een duidelijk afgebakend grafisch taalresidu overblijft. Negen exemplaren van het originele boek werden ontbonden en opnieuw ingebonden met deze nieuwe ‘façades’. Omdat de originele boeken afkomstig zijn uit verschillende landen, winkels of bibliotheken, vertonen ze soms meer of minder kenmerken van veroudering en verschillen ze ietwat in kleur en staat.

In this work, the architecture of old shopfronts serves as a structure to frame historical slang. The windows of 22 selected technical drawings from the source book ENGLISH SHOP FRONTS (D. Dean, 1970) are filled with fragments, words and expressions from A Dictionary of Historical Slang (E. Partridge, 1972). In these new designs, the technical drawings are left out, leaving a clearly demarcated outline of the graphical language. Nine copies of the original book were unbound and rebound with these new facades. Because the original books originated in different countries, shops or libraries, they exhibit varying degrees of wear and tear, and differ slightly in colour and condition.  Self-published
Original book, digital press, bookbinding, silkscreen on archival Melinex
178 pages
Paperback: 6 books + 1 Artist Proof, Hardcover: 1 book + 1 Artist Proof
21.5 x 28 cm


400 euro
Buy