INFINITIF

Complete inboedel uit nalatenschap
Tim Bruggeman
2019


Deze publicatie toont de ‘complete inboedel uit nalatenschap’ zoals deze werd aangeboden op de Vlaamse veilingsite Vlavem. Ter voorbereiding van de verkoop voorzag de veilingmeester alle spullen van een zelfgeschreven nummer. Vervolgens fotografeerde hij de kavels kamer na kamer en kreeg elk lot een beschrijving. Alle beelden en de bijbehorende beschrijvingen worden toegeëigend en in deze publicatie gebundeld. De publicatie vormt een voyeuristisch tijdsdocument, een anonieme getuigenis van het geleefde leven.

This publication shows a ‘complete inventory of estate’ as presented on the Flemish auction site Vlavem. In preparation for the sale, the auctioneer provided each item with a handwritten number. He then photographed the properties, room by room, and gave each lot a description. All the images and associated descriptions have been appropriated and bundled together in this publication. The publication is a voyeuristic document that serves as a time capsule and an anonymous testimony to the life lived.


Infinitif
Digital print
207 pages
Edition of 25
14,5 x 21 cm

30 euro
Buy